Схема спрацювання плунжера і гільзи


Характеристика технічного стану прецизійних пар паливного насоса _____________________

(марка насоса)

а) плунжерна пара
Наявність видимих дефектів

плунжер________________________________________________________________________________ __________

_______________________________________________________________________________________________________________

гільза _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________

Допустимий зазор між плунжером і гільзою, мм _______________

Швидкість просочування робочої суміші між гільзою і плунжером, с

______________________________

Висновок про технічний стан плунжерної пари ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) нагнітальний клапан

Наявність видимих дефектів

клапан _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

сідло клапана _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Перевірка сумарної герметичності по запірному конусу і розвантажувальному пояску.

Початкова величина тиску, МПа_____________________

Кінцева величина тиску, МПа________________________

Час зниження тиску, с:_____________

• допустимий _________

• фактичний _____________

Перевірка герметичності по розвантажувальному пояску.

Початкова величина тиску, МПа

Кінцева величина тиску, МПа__________________________

Час зниження тиску, с:

• допустимий ________

• фактичний _____________

Висновок про технічний стан нагнітального клапана ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 14 Результати перевірки ї регулювання паливного насоса ___________________

(марка насоса)

Найменування параметра Технічні вимоги Результати випробування
до регулювання після регулювання
Номінальна частота обертання кулачкового вала насоса, об/хв
Частота обертання вала, яка відповідає початку дії регулятора, об/хв.
Частота обертання вала, яка відповідає повному включенню подачі палива, об/хв.
Кут початку впорскування палива за секціями, град
Продуктивність секції, см3/хв

Визначення нерівномірності подачі палива

де К max , Kmin - відповідно максимальна і мінімальна кількість палива, що подається однією секцією за час випробування.

Висновок про стан паливного насоса________________________________________________ _______

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні запитання

1. З яких причин форсунка не підлягає регулюванню до нормального тиску початку впорскування палива?

Відповідь: _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які причини перешкоджають нормальному розпилюванню палива?
Відповідь: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Яка робоча рідина застосовується при випробовуванні плунжерних пар?
Відповідь: __________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

4. До яких наслідків призводить надмірне спрацювання розвантажувального пояска нагнітального клапана?

Відповідь: ___________________________________________________________________________________________

5. На скільки груп гідравлічної щільності поділяються плунжерні пари і з яким інтервалом?

Відповідь: ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

6. Назвіть способи відновлення плунжерних пар?

Відповідь: ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

7. Як впливає на техніко-економічні показники двигуна зменшення частоти обертання при початку дії регулятора паливного насоса?

Відповідь: ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

8. Як відрегулювати початок дії регулятора?

Відповідь: ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка_______________________ Викладач _________________


0001572676827290.html
0001612750322869.html
    PR.RU™