Поняття «правовідносини», їх структура.

Залежно від наявного часу і рівня сформованості в учнів навичок групової роботи та роботи зі схемами розгляд даного питання проводжу, використовуючи розповідь учителя і метод роботи в групах.

У ході своєї розповіді формулюю визначення правовідносин як відносин, що регулюються нормами права, та зазначаю, що для правильного розуміння та аналізу будь-яких правовідносин важливо вміти розбиратися в них, виокремлювати складові елементи — суб’єкти (ті, хто бере участь у правовідносинах), об’єкти (те, щодо чого виникають правовідносини: майно, послуги, авторство, реалізація певних прав особи тощо), зміст правовідносин. Повідомляю учням про поняття «юридичні факти» — обставини, унаслідок яких виникають, змінюються, припиняються правовідносини.

Фізичні та юридичні особи. Правоздатність та дієздатність.

Розповідь учителя.

Дитина, незважаючи на вік, певним чином бере участь у правовідносинах, які з юридичної точки зору виникають у той момент, коли немовля фізично з’являється на світ, народжується. Навіть якщо народження дитини ще не зареєстровано у відповідних органах держави, вона вже має право на лікарську допомогу, на спадкування від своїх батьків тощо. Саме тому виникло поняття фізичної особи. Коли ж йдеться про магазин, школу, підприємство тощо як юридичну особу, то вони починають існування не тоді, коли фізично з’явилася будівля, де розташується певна установа, а лише після юридичної реєстрації, отримання відповідних юридичних документів.

Робота над формуванням понять.

У ході роботи над поняттями «правоздатність» та «дієздатність» звертаю увагу не лише на визначення цих понять, але й на різницю в часі виникнення правоздатності та дієздатності, на порядок визнання особи недієздатною. Вказую, що рівень дієздатності особи залежить як від віку громадянина, так і від галузі, до якої належать правовідносини; що в різних галузях повна дієздатність настає в різному віці.

Проміжне закріплення.

Проводиться у формі колективної роботи за завданнями.

1) Наведіть приклади правовідносин, у яких беруть участь юридичні та фізичні особи.

2) Визначте, у чому проявляється правоздатність та дієздатність у наведених прикладах.

Аналізую відповіді учнів, указую на припущені помилки і неточності.

Система права.

Вивчення даного питання проводжу шляхом поєднання розповіді вчителя з бесідою. Від учнів не вимагається знання визначення системи права, тому формулювання його подаю для загального відома, більше уваги приділяю складному для розуміння питанню про правові галузі, інститути та норми права. Ознайомивши учнів з визначеннями цих понять, рекомендую для пояснення їх суті використати метод порівняння. Пропоную учням усю систему права уявити великим містом.

— З яких частин складається велике місто?Підтверджую відповіді учнів, які серед частин міста називають райони, вулиці, будинки, і зазначаю, що галузі права нагадують райони міста. Уся територія міста поділена на райони, не може бути частини міста поза районами, як не може бути території, що одночасно б входила до складу двох районів. Вулиці, прокладені містом, можуть бути цілком розташовані на території одного району, а можуть розміщатися на території декількох районів, перетинати їх. Так само і правові інститути можуть бути галузевими або міжгалузевими. Як кожен з будинків розташовано на певній вулиці, так і норма права входить до складу певного правового інституту.

Матеріал про існуючі галузі права не є складним і за умови нестачі часу на уроці пропоную учням для самостійного вивчення вдома.

З метою кращого засвоєння матеріалу учнями пропоную їм опрацювати схему «Система права».

Проміжне закріплення.

Проводжу у формі колективної роботи за завданням.

— Дайте визначення галузі, інституту та норми права.

Узагальнюю та коригую відповіді учнів.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Закріплення вивченого матеріалу проводилось у ході уроку, не виділяючи його в самостійний етап.

V. підсумки уроку

З правовідносинами усі стикаються щоденно, і розуміння їх сутності допоможе у визначенні відповідних правових норм, які регулюють правовідносини.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати текст підручника [§ 4].

2) Підготувати відповіді на запитання і завдання до вказаного параграфа.

Тема. Законодавство. Право і закон.

Мета:сформувати в учнів поняття про законодавство, закон, нормативно-правовий акт, юридичну силу акту; формувати вміння учнів аналізувати правові акти, порівнювати юридичні факти, явища, акти; виховувати повагу учнів до законів.

Основні поняття:законодавство, закон, нормативно-правовий акт, юридична сила акту.

Тип уроку:комбінований.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття законодавства та його система.

2. Види нормативно-правових актів.

3. Індивідуальні та нормативні правові акти.

4. Систематизація нормативно-правових актів.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
0127067896480573.html
0127131344886870.html
    PR.RU™